ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง!! กันนนนนนนนนนนนน!!!

ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ อย่าลืม !! ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

เลือกคนดี เข้ามาบริหารประเทศ เลือกคนที่รัก เลือกพรรคที่ชอบ