ประชาสัมพันธ์Best Practice ระดับปฐมวัย ประจำปี 2566

ประชาสัมพันธ์ Best Practice ระดับปฐมวัย ประจำปี 2566

มี 3 ประเภท ได้แก่

– ระดับผู้บริหาร

– ระดับศึกษานิเทศก์

ระดับครูผู้สอนระดับปฐมวัย

***ส่งรายงาน ภายในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566

มีกลุ่มไลน์โอเพนแชท “ปฐมวัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน”

และสามารถอ่านรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารที่แนบไว้ทาง QR-Code

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ นางสาวสิริสังวาลย์ คำเรือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หรือโทร : 095-265-6594