หน้าแรก(Backup)

นางสมรัตน์ สุคนธ์สราญ
ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ทรงพระเจริญ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT (EIT 2024)
GIFT POLICY งดรับ งดให้ของขวัญ ในช่วงเทศกาลปีใหม่และในทุกโอกาส
คำขวัญวันเด็ก ประจำปีพุทธศักราช 2567
LINE Official Account “สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน”
previous arrow
next arrow

นางวราภรณ์ ฟูสามป๊อก
รองศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประชาสัมพันธ์

27 พ.ค.64 นายไพศาล ที่รัก รองศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด

27 พ.ค.64 นายไพศาล ที่รัก รองศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอ […]
ประชาสัมพันธ์

การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พุทธศาสนา

วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 นำโดย นายกฤษณะ เลิศวิชานันท์ ศึก […]
ประชาสัมพันธ์

นิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินงานของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

By 26/05/2021 0
วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นายสมคิด. ศรีธร ศึกษานิเทศก์ชำนา […]
ประกาศ ประชาสัมพันธ์

นิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินงานของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

By 26/05/2021 0
วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 นายสมคิด. ศรีธร ศึกษานิเทศก์ชำนา […]
1 314 315 316 317 318 321