นางสุภัคกมล ชินวงค์ ตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เบอร์โทรศัพท์ 081 875 8003

นางนิศารัตน์ เหมือนตา ตำแหน่ง รองศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เบอร์โทรศัพท์ 081 343 4954