หน้าแรก

INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT (EIT 2024)
GIFT POLICY งดรับ งดให้ของขวัญ ในช่วงเทศกาลปีใหม่และในทุกโอกาส
คำขวัญวันเด็ก ประจำปีพุทธศักราช 2567
LINE Official Account “สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน”
แจ้งเตือนจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
previous arrow
next arrow

สอบบรรจุ รับสมัครงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

mhs 001

19/06/2024

mhs 001

14/06/2024

mhs 001

14/06/2024

mhs 001

14/06/2024
นายวินัย ยงเขตรการณ์
ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
นางสาวนรีพัฒน์ ณรุจวรกิตติ์
รองศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

การประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
Q&A
แผนดำเนินงานและงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี
คู่มือ หรือ แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
คู่มือ หรือ แนวทางการให้บริการหรือผู้มาติอต่อ
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
E – Service
การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
นโยบาย No Gift Policy
ประกาศเจตนารมย์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันทุจริต
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
รายงานผลดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
แผนป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน
รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน

ภาพกิจกรรม

เกียรติบัตร

รายชื่อผู้ผ่านการอบรมการประชุมทบทวนแนวทางและแผนการปฏิบัติงานในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประกาศ เกียรติบัตร

รายชื่อผู้ผ่านการอบรมการประชุมทบทวนแนวทางและแผนการปฏิบัติงานในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ติดต่อแก้ไข : Facebook Fanpage สำนักงานศึกษาธิการจังหวั […]
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลโครงการประกวดร้องเพลงพร้อมจัดทำมิวสิกวิดีโอ”เพลงครูไทยยิ้มได้ เมื่อภัยมา”
ประกาศ เกียรติบัตร

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลโครงการประกวดร้องเพลงพร้อมจัดทำมิวสิกวิดีโอ”เพลงครูไทยยิ้มได้ เมื่อภัยมา”

ทีม ปากาญอ ลอแอะ ได้รับผลการประเมินผลงานในระดัย ยอดเยี่ […]
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม”
ประกาศ เกียรติบัตร

รายชื่อผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม”

ติดต่อแก้ไขข้อมูล : นางสาวปวิตรา เรือนคำฟู เบอร์ติดต่อ […]

แสดงความคิดเห็น ร้องเรียนเรื่องทุจริต