หน้าแรก

นายกฤษณะ เลิศวิชานันท์
ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Slider

นายไพศาล ที่รัก
รองศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

จัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน พฤษภาคม 2564

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์

By 07/06/2021

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ จ้างถ่ายเอกสาร

By 07/06/2021

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ซื้อวัสดุสำนักงาน

By 06/06/2021

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน เมษายน 2564

By 06/06/2021

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน มีนาคม 2564

By 06/06/2021

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน กุมภาพันธ์ 2564

By 06/06/2021

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน มกราคม 2564

By 06/06/2021

สอบบรรจุ รับสมัครงาน

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานจัดการงานทั่วไป สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานจัดการงานทั่วไป สังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ชะลอการดำเนินการสรรหาบุคลากร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

By 13/07/2021

ประกาศ กศจ.แม่ฮ่องสอน เรื่อง การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564

By 05/07/2021

ประกาศ กศจ.แม่ฮ่องสอนเรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีทีมีควมจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสพฐ. ปี พ.ศ.2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและไม่มีสิทธิสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พศ. 2564

By 28/06/2021

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานจัดการงานทั่วไป สังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศ กศจ.แม่ฮ่องสอน เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2564

By 28/05/2021