ข้อมูลผู้บริหาร

นายวินัย ยงเขตรการณ์

ตำแหน่ง : ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เบอร์โทรศัพท์ : 087 075 9186
E-mail : [email protected]

นางสาวนรีพัฒน์ ณรุจวรกิตติ์

ตำแหน่ง : รองศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เบอร์โทรศัพท์ : 099 298 9515
E-mail : [email protected]