ร่วมกิจกรรมประเพณีกินข้าวใหม่ ภายใต้โครงการการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธ์ (ภาคเหนือ)ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 นำโดย นายกฤษณะ เลิศวิชานันท์ ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมประเพณีกินข้าวใหม่ ภายใต้โครงการการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธ์ (ภาคเหนือ)ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ชุมชนบ้านห้วยเฮี็ยะ ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน