เข้าร่วมเรียนรู้ตลาดนัดออนไลน์วังจันทรเกษม หลักสูตรที่ 6 การออกแบบการเรียนรู้ เพื่อสร้างประสบการณ์เรียนรู้สำหรับการศึกษาในยุค Next Normal Education reimagined โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ และคณะ

27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผู้ประสานงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมเรียนรู้ตลาดนัดออนไลน์วังจันทรเกษม หลักสูตรที่ 6 การออกแบบการเรียนรู้ เพื่อสร้างประสบการณ์เรียนรู้สำหรับการศึกษาในยุค Next Normal Education reimagined โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ และคณะ