ประชุมบุคคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 5/2564

วันพุธ ที่ 6 ตุลาคม 2564 นายกฤษณะ เลิศวิชานันท์ ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และบุคคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมบุคคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน