Kick off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม ณ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 นำโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ท่านชนก มากพันธุ์ เป็นประธานในการเปิดพิธี พร้อมด้วยท่านกฤษณะ เลิศวิชานันท์ ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและ ท่านไพศาล ที่รัก รองศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธี Kick off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม ณ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน