แสดงความยินดีต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 นายกฤษณะ เลิศวิชานันท์ ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายไพศาล ที่รัก รองศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ณ ห้องประชุมบ้านไร่ไผ่หวาน