รายชื่อผู้ผ่านการอบรมการประชุมแนวทางการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ที่เชื่อมโยงสู่การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ตาม ว๑๐/๒๕๖๔ ตำแหน่ง ครู ตาม ว๙/๒๕๖๔

วันพุธที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ (สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา)

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ (สำหรับข้าราชการครู/ผู้บริหารสถานศึกษาควรเข้าร่วมรับฟังด้วย)

ติดต่อแก้ไข : Facebook Fanpage สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
นางสาวปวิตรา เรือนคำฟู เบอร์ติดต่อ 091-8565529 / Line 091-8565529