ประชุมทีมบริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.

          นางสมรัตน์ สุคนธ์สราญ ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมทีมบริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ โดยมี นางวราภรณ์ ฟูสามป๊อก รองศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และผู้อำนวยการกลุ่มฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน