ร่วมหารือโครงการสายใยรักมอบทุนการศึกษา ครั้งที่ ๖ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันอาทิตย์ ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

  นางสมรัตน์ สุคนธ์สราญ ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นางวราภรณ์ ฟูสามป๊อก รองศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายภาณุวัฒน์ มากวงษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ช่วยราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมหารือโครงการสายใยรักมอบทุนการศึกษา ครั้งที่ ๖ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย สภาองค์การนายจ้างการเกษตร ธุรกิจ อุตสาหกรรมไทย  (สภา ๘) ณ อิมพีเรียล แม่ฮ่องสอน รีสอร์ท อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน