หน้าแรก(Backup)

นางสมรัตน์ สุคนธ์สราญ
ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ทรงพระเจริญ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT (EIT 2024)
GIFT POLICY งดรับ งดให้ของขวัญ ในช่วงเทศกาลปีใหม่และในทุกโอกาส
คำขวัญวันเด็ก ประจำปีพุทธศักราช 2567
LINE Official Account “สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน”
previous arrow
next arrow

นางวราภรณ์ ฟูสามป๊อก
รองศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

จัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2566

รายงานผลการจัดซื้อจัดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม 2565

By 11/04/2022

สอบบรรจุ รับสมัครงาน

ประกาศ กศจ.แม่ฮ่องสอนเรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีทีมีควมจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสพฐ. ปี พ.ศ.2564

By 03/07/2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและไม่มีสิทธิสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พศ. 2564

By 28/06/2021

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานจัดการงานทั่วไป สังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศ กศจ.แม่ฮ่องสอน เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2564

By 28/05/2021