ข้อ 31 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายกฤษณะ เลิศวิชานันท์ ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายไพศาล ที่รัก รองศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมประกาศเจตจำนงสุจริต เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน