ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567

จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแ […]
จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2567

รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานศึกษาธิกา […]
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศผลผู้ชนะ ไตรมาส 1 (ตุลาคม 2566 – ธันวาคม 25 […]
จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานศึกษาธ […]
1 2 3 12