ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศผลผู้ชนะ ไตรมาส 1 (ตุลาคม 2566 – ธันวาคม 2566)

ประจำเดือนตุลาคม 2566

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

ประจำเดือน ธันวาคม 2566

ประกาศผลผู้ชนะ ไตรมาส 2 (มกราคม 2567 – มีนาคม 2567

ประจำเดือน มกราคม 2567

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

ประจำเดือน มีนาคม 2567