ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

ประชุมปรึกษาหารือร่วมกันกับบุคคลต่างๆ เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2566-2570 ฉบับทบทวน พ.ศ.2569 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
ประชาสัมพันธ์
ประชุมปรึกษาหารือร่วมกันกับบุคคลต่างๆ เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2566-2570 ฉบับทบทวน พ.ศ.2569 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
By 12/07/2024 0
Post Views: 2
เข้าร่วมนิทรรศการในงานมหกรรมวิชาการ “เรียนดี มีความสุข” ภายใต้แนวทางการดำเนินงาน”จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน”
ประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมนิทรรศการในงานมหกรรมวิชาการ “เรียนดี มีความสุข” ภายใต้แนวทางการดำเนินงาน”จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน”
By 12/07/2024 0
Post Views: 0
เข้าร่วมประชุมคณะทำงานตรวจติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2567
ประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมประชุมคณะทำงานตรวจติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2567
By 12/07/2024 0
Post Views: 1
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาดำเนินการโครงการสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาดำเนินการโครงการสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
By 10/07/2024 0
Post Views: 4
1 2 3 323

จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแ […]
จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2567

รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานศึกษาธิกา […]
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศผลผู้ชนะ ไตรมาส 1 (ตุลาคม 2566 – ธันวาคม 25 […]
จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานศึกษาธ […]
1 2 3 12