ขอแสดงความยินดี กับ นางจันทร์สม สีบัว ครูโรงเรียนขุนยวม สังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ที่ได้รับพระราชทานรางวัล “ครูขวัญศิษย์” รางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 (ประเทศไทย)

🎉🎉 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ขอแสดงความยินดี กับ นางจันทร์สม สีบัว ครูโรงเรียนขุนยวม สังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ที่ได้รับพระราชทานรางวัล “ครูขวัญศิษย์” รางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 (ประเทศไทย)
เป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา 🎉🎉โดยเข้ารับพระราชทานรางวัล จากกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ