โครงการกระทรวงศึกษาธิการสัญจร ครั้งที่ 1 / 2564 ภาคเหนือ

นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง และเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) เพื่อประชุมผู้บริหาร บุคลากร และเครือข่ายในพื้นที่ ภาค 15 (จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน)