สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้การต้อนรับ ศึกษาธิการภาค 15 และคณะ ในการลงพื้นที่ เพื่อตรวจเยี่ยม มอบนโยบาย ให้กำลังใจ แก่หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ระหว่างวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายชาตรี ม่วงสร้อย ศึกษาธิการภาค 15 พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ เพื่อตรวจเยี่ยม มอบนโยบาย และให้กำลังใจ แก่หน่วยงานทางการศึกษา และบุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการประสานงาน และการบูรณาการการทำงานร่วมกัน อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกันต่อไป