โครงการบูรณาการการจัดการศึกษา ปี 2565 ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำโดย นายกฤษณะ เลิศวิชานันท์ และ รองศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายไพศาล ที่รัก พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 (ดร. พุฒชาด จันทร์ดำ) บุคลากร และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้นำคณะของ ท่านสวัสดิ์ ภู่ทอง ที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษาของสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ อำเภอแม่สะเรียง เพื่อตรวจ ติดตามความพร้อมของสถานศึกษา ที่จะเข้าร่วมโครงการบูรณาการการจัดการศึกษา ปี 2565 (สถานศึกษา Stand Alone และสถานศึกษาเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน) ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน