ร่วมประชุมชี้แจงการใช้งานระบบ e-Inspection ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดการประชุมชี้แจงการใช้งานระบบ e-Inspection ประจำปีงบประมาณ 2564 โดย ท่านสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ในการประชุมครั้งนี้ ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางนพเก้า ที่รัก ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงดังกล่าว