เชิญชวนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 2019

วันที่ 24 พ.ค.2564 นายกฤษณะ เลิศวิชานันท์ ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 2019 เข็มที่ 1 ณ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ พร้อมกันนี้ยังได้เชิญชวนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนดังกล่าวด้วย