ติดตามฯพร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ และนิติกร เจ้าหน้าที่ศธจ.แม่ฮ่องสอน

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา09.00-12.00น.นางสาวนรีพัฒน์ ณรุจวรกิตติ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯพร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ และนิติกร เจ้าหน้าที่ศธจ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 7ท่าน เข้านิเทศ ติดตาม การดำเนินงาน1.โครงการIFTE ประจำปี2564
2.ออกตรวจติดตามพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษา ของศูนย์เสมารักษ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
3.งานเศรษฐกิจพอเพียง(สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน)
4.งานลูกเสือ ยุวกาชาดในการจัดการเรียนการสอน
ณ โรงเรียนข้านห้วยเฮี้ยะ อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน