ผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัด และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 15

วันที่ 25  มิถุนายน พ.ศ.2564  เวลา 09.30 น.นำโดย นายกฤษณะ เลิศวิชานันท์ ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
นายไพศาล ที่รัก รองศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ ผู้อำนวยการกลุมทุกกลุ่มร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัด และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 15