การลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผล กรณีปกติ รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า หย่อมบ้านปางคอง

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ดร.ศรีชัย  พรประชาธรรม และคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕  เพื่อตรวจราชการกรณีปกติ รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ณ  โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า หย่อมบ้านปางคอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำโดย นายกฤษณะ  เลิศวิชานันท์ ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอนเขต ๒ นางพุฒชาด  จันทร์ดำ และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ได้ให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าว