การตรวจเยี่ยมโรงเรียนของท่านชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค15 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.10น เข้าร่วมติดตาม การตรวจเยี่ยมโรงเรียนของท่านชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค15 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการรายงานข้อมูลการดำเนินการบริหารจัดการศึกษา การจัดกระบวนการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคCovid19 ในสถานศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ โรงเรียนอนุบาลจรัสศรี อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนขอขอบพระคุณผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูที่ได้ให้การต้อนรับ และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง