หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจราชการกรณีปกติรอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ 2564

วันที่ 30 มิถุนายน 2564  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจราชการกรณีปกติรอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ 2564  ณ โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้าหย่อมบ้านปางคองสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 อำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ covid-19 ระลอกใหม่  ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ติดแนวชายแดนประเทศพม่า  โดยมีนายกฤษณะ  เลิศวิชานันท์ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  นางพุฒชาด  จันทร์ดำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1  ในอำเภอปางมะผ้า ให้การต้อนรับ และนำเสนอรายงานสถานการณ์ และการดำเนินงานดังกล่าว