การประชุมปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยแกนนำด้านมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และการจัดทำผลงานวิธีปฏิบัติที่ดี Best Practice ระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 นายกฤษณะ เลิศวิชานันท์ ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ท่านได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยแกนนำด้านมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และการจัดทำผลงานวิธีปฏิบัติที่ดี Best Practice ระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมร้านบ้านไร่ไผ่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน