หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.ศรีชัย พรประชาธรรมพร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจราชการ กรณีปกติรอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณโรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง อำเภอแม่สะเรียง และโรงเรียนบ้านแม่สามแลบ และกศน. ตำบลบ้านแม่สามแลบ อำเภอสบเมย

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.ศรีชัย พรประชาธรรมพร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจราชการ กรณีปกติรอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณโรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง อำเภอแม่สะเรียง และโรงเรียนบ้านแม่สามแลบ และกศน. ตำบลบ้านแม่สามแลบ อำเภอสบเมย เพื่อติดตามการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ และการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับการแพร่ระบาดในเรื่องดังกล่าว ในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ติดแนวชายแดน โดยมี นายไพศาลที่รัก รองศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และดร. กัญญาพัชร พงษ์ดี รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมผู้บริหารสถานศึกษาในเขตอำเภอแม่สะเรียงและอำเภอสบเมย ที่มีสถานศึกษาอยู่บริเวณใกล้เคียงกันมาร่วมต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการรายการลงพื้นที่ครั้งนี้ด้วย