หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.ศรีชัย พรประชาธรรมพร้อมคณะ ร่วมให้กำลังใจฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อCOVID-19

วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.ศรีชัย พรประชาธรรมพร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจราชการ กรณีปกติรอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ได้ไปให้กำลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อCOVID-19 ณ โรงพยาบาลแม่สะเรียง  อำเภอแม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายไพศาลที่รัก รองศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และดร. กัญญาพัชร พงษ์ดี รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ร่วมให้กำลังใจ