รับการฉีดวัคซีน ณ สนามกีฬา โรงยิมเนเซี่ยม กกท.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 8 กรกฏาคม 2564 ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้ารับการฉีดวัคซีน ณ สนามกีฬา โรงยิมเนเซี่ยม กกท.จังหวัดแม่ฮ่องสอน