เปิดพิธีโครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพแกนนำเยาวชน TO BE NUMBEE ONE ในสถานศึกษา ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา

วันที่ 10 กรกฏาคม 2564 นายกฤษณะ เลิศวิชานันท์ ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ นายไพศาล ที่รัก รองศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมเปิดพิธีโครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพแกนนำเยาวชน TO BE NUMBEE ONE ในสถานศึกษา ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ในระหว่างวันที่ 9 – 11 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมพิชชาพรเฮ้าส์ ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน