ชะลอการดำเนินการสรรหาบุคลากร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

ประกาศ กศจ.แม่ฮ่องสอน

เรื่อง ชะลอการดำเนินการสรรหาบุคลากร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

1. ชะลอการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค.(2)

2. ชะลอการคัดเลือก ฯครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

3. ชะลอการสอบแข่งขัน ฯ ครูผู้ช่วยออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 จะคลี่คลาย