ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน (พัฒนาการศึกษา)

วันที่ 15 เดือน กรกฎาคม 2564 ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน (พัฒนาการศึกษา) ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน