ร่วมกิจกรรมปลูกป่ากับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 นำโดยนายกฤษณะ เลิศวิชานันท์ ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายไพศาล ที่รัก รองศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมปลูกป่ากับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน