ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครการเรียนรู้ตลาดออนไลน์ วังจันทรเกษม

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้สมัครเข้ามาเรียนรู้ในตลาดนัดออนไลน์วังจันทรเกษม (เฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอน) ขอความร่วมมือทุกท่านที่สมัคร เข้ามาตรวจสอบรายชื่อ ว่ามีรายชื่อท่านหรือไม่ แล้วดูความถูกต้องของ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ -สกุล ของท่านว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้อง ให้ท่านแจ้งผู้ประสานงานผ่านไลน์กลุ่ม “แม่ฮ่องสอนตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์” ผู้ประสานงานจะทำการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไปนะคะ (ไม่เกินวันที่ 29 กรกฎาคม 2564) นี้นะคะ เพื่อสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะส่งข้อมูลดังกล่าวให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการต่อไป