น ถวายอาหารเพล และปัจจัยไทยธรรม เนื่องในวัน เฉลิมพระชนม์พรรษาวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2564 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระชนนีพันปีหลวง

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 นำโดยนายกฤษณะ เลิศวิชานันท์ ตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายไพศาล ที่รัก
ตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ นางสาวนรีพัตน์ ณรุจวรกิตติ์ ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถวายอาหารเพล และปัจจัยไทยธรรม เนื่องในวัน เฉลิมพระชนม์พรรษาวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2564 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระชนนีพันปีหลวง