การประชุมพัฒนาข้อเสนอเพื่อจัดตั้งพื้นที่นวัฒกรรมการศึกษา จ.แม่ฮ่องสอน

วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. นายไพศาล ที่รัก รองศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นางสาวนรีพัฒน์ ณรุจวรกิตติ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุม zoom meeting เรื่องการประชุมพัฒนาข้อเสนอเพื่อจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จ.แม่ฮ่องสอน