อบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 สำนักงานศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้อบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุม บ้านไร่ไผ่หวาน อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน