ร่วมการประชุมขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกของ กศจ. ปีงบประมาณ 2564

19 สิงหาคม 2564 ได้รับเกียรติจากท่านรองผวจ.มส.ท่านชนก มากพันธุ์ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยนายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการ ภาค 15 รองประธานในที่ประชุม และท่านกฤษณะ เลิศวิชานันท์ กรรมการและเลขานุการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและท่านรองศึกษาธิการ จว.มส ท่านไพศาล ที่รัก เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกของ กศจ. ปีงบประมาณ 2564 ณ พิชชาพรเฮาส์ ตำบลผาบ่อง จังหวัดแม่ฮ่องสอน