กิจกรรมผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา “มอบแสงไฟ สื่อ IT เพื่อเด็กน้อยบนดอยสูง”

23 สิงหาคม 2564 นายไพศาล ที่รัก รองศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับมอบหมายจากนายกฤษณะ เลิศวิชานันท์ ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เข้าร่วมกิจกรรมผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา “มอบแสงไฟ สื่อ IT เพื่อเด็กน้อยบนดอยสูง” โดยมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็นเจ้าภาพ ณ วัดพระธาตุดอยกองมู