เข้าร่วมรายการวิทยุ “ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหัวหน้าส่วนราชการพบประชาชน” ในประเด็นมาตรการด้านการศึกษา ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 นายไพศาล ที่รัก รองศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับมอบหมายจากนายกฤษณะ เลิศวิชานันท์ ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เข้าร่วมรายการวิทยุ “ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหัวหน้าส่วนราชการพบประชาชน” ในประเด็นมาตรการด้านการศึกษา ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน