การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูล ประเมินศักยภาพตามองค์ประกอบและตัวชี้วัด ที่สพฐ.กำหนด ในการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 นายไพศาล ที่รัก รองศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับมอบหมายจากนายกฤษณะ เลิศวิชานันท์ ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปฏิบัติหน้าที่แทนในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูล ประเมินศักยภาพตามองค์ประกอบและตัวชี้วัด ที่สพฐ.กำหนด ในการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน