เข้าร่วมเรียนรู้ตลาดนัดออนไลน์วังจันทรเกษมหลักสูตรที่7 Education Innovation นวัฒกรรมเพื่ออนาคตการศึกษาไทย อนาคตการศึกษาไทย

31 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผู้ประสานงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมเรียนรู้ตลาดนัดออนไลน์วังจันทรเกษม หลักสูตรที่7 Education Innovation นวัฒกรรมเพื่ออนาคตการศึกษาไทย อนาคตการศึกษาไทย