เข้าร่วมการเรียนรู้ตลาดนัดออนไลน์วังจันทรเกษม หลักสูตรที่ 8 การสื่อสารผ่านบทเพลง บรรยายโดย ครูสลา คุณวุฒิ

6 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผู้ประสานงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครูและบุคคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมการเรียนรู้ตลาดนัดออนไลน์วังจันทรเกษม หลักสูตรที่ 8 การสื่อสารผ่านบทเพลง บรรยายโดย ครูสลา คุณวุฒิ