การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสรุปผลโครงการ IFTE (Innovation For Thai Education) นวัฒกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันเสาร์ ที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 16.00 น. นางสาวนรีพัฒน์ ณรุจวรกิตต์ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล ได้รับมอบหมายจากนายกฤษณะ เลิศวิชานันท์ ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสรุปผลโครงการ IFTE (Innovation For Thai Education) นวัฒกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีผู้รับผิดชอบโครงการคือ นายวรวิทย์ ลืนคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน