ข้าร่วมเรียนรู้ตลาดนัดออนไลน์วังจันทรเกษม หลักสูตรที่ 10 พลังบวกสำหรับครูปฐมวัย โดย นางกอนกมล ทนบัณฑิตนายอารมณ์ วงศ์บัณฑิตนายบุญชู อังสวัสดิ์

14 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.ผู้ประสานงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมเรียนรู้ตลาดนัดออนไลน์วังจันทรเกษม หลักสูตรที่ 10 พลังบวกสำหรับครูปฐมวัย โดย นางกอนกมล ทนบัณฑิตนายอารมณ์ วงศ์บัณฑิตนายบุญชู อังสวัสดิ์